Okno Twoje Projekty

Okno Twoje Projekty - dzięki niemu możesz zarządzać i otwierać Projekty. Jest listą wszystkich Projektów nad którymi pracujesz. Możesz je sortować i zmieniać jakie informacje o nich są wyświetlane.

To okno otwiera się gdy chcesz otworzyć Projekt. Pojawi się zawsze wtedy, gdy nie masz otwartego Projektu. Poniżej przykład:

Otwieranie Projektu

Otwieranie Projektu jest proste. Po prostu kliknij na nim myszką, a jeśli to dla ciebie zbyt łatwe, możesz kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać Otwórz.

Dodawanie Projektu

Dodać nowy Projekt możesz w następujący sposób:

 • Podwójne kliknięcie w tło Okna Projektów.
 • Kliknij prawym klawiszem w tło i wybierz Nowy Projekt.
 • Wybierz Nowy Projekt z menu .
 • Kliknij na ikonie w nagłówku.

Ustawianie statusu

Każdemu Projektowi możesz nadać status. Kliknij prawym klawiszem myszy na Projekcie i z menu wybierz jeden ze statusów. W programie są już zdefiniowane statusy takie jak Kompletny, Redagowany oraz W trakcie.

Możesz dodać lub usunąć własne statusy wybierając Zarządzaj Statusami z menu , lub klikając prawym klawiszem na tło i wybierając Zarządzaj Statusami. Nowe statusy dodajesz przez wybranie Dodaj nowy Status.

Sortowanie Projektów

Możesz skonfigurować sposób wyświetlania Projektów w oknie według:

By sortować Projekty kliknij na tło okna i wybierz Sortuj Projekty po, albo kliknąć menu Sortuj Projekty po from the i wybrać stosowne kryterium.

Zmienianie wyświetlanych informacji

Poniżej nazwy każdego Projektów wyświetlane są pewne informacje. Możesz wybrać, które z nich wyświetlać przez kliknięcie Zmień, co ma być wyświetlane z menu Projektu. Wyświetlone zostanie poniższe okienko:

Użyj podstawowej składni HTML by sformatować wyświetlanie informacji o Projekcie. Zalecamy ograniczyć się do następujących znaczników HTML:

 • <b></b> - tekst pogubiony
 • <i></i> - italiki
 • <u></u> - podkreślenie tekstu

By wyświetlić konkretne informacje o Projekcie użyj następujących wartości (tagów).

 • {s} - status Projektu, na przykład: W trakcie
 • {wc} - liczba słów Projektu, na przykład: 1234 słów
 • {ch} - ilość Zozdziałów Projektu, na przykład: 3 Rozdziały
 • {le} - data edycji Projektu, na przykład: Ostatnio Edytowany: 23 czerwca 2015
 • {ec} - procent wykonania, czyli oznaczenia w ilu procentach Projekt jest ukońcony, na przykład: Ukończono 25%
 • {r} - czytelność, na przykład GL: 6, RE: 80, GF: 8 (gdzie GL oznacza Indeks Czytelności Flesch-Kincaid, RE to Łatwość Tekstu wg Flescha, a GF oznacza Indeks Czytelności Gunning Fog). Więcej dowiesz się w sekcji czytelność.

Domyślny format wyświetlania to:

<b>{s}</b> {wc}, {ch}
<i>{le}</i>

Przykład:

W trakcie 12,123 słów, 5 Rozdziały Ostatnio edytowany: 29 wrz 2015

Żeby wyświetlić tylko status i datę ostatniej edycji ustaw:

<b>{s}</b>. <i>{le}</i>

Przykład:

W Trakcie. Ostatnio edytowany: 29 wrz 2015

Żeby wyświetlić tylko Rozdział/ilość słów ustaw:

{ch}, {wc}

Przykład:

12,123 słów, Rozdziałów - 5

By wyświetlić wszystko co się da:

<b>{s}</b> {wc}, {ch}
<i>{le}</i>
{ec}
{r}

Przykład:

W trakcie 12,123 słów, Rozdziałyów - 5 Ostatnio edytowany: 29 wrz 2015 Ukończono 44% GL: 8, RE: 73, GF: 3

Tworzenie Kopii Bezpieczeństwa

Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa Projektu kliknij prawym klawiszem myszy na Projekt i wybierz Utwórz Kopię Bezpieczeństwa. Utworzysz ją również przez samo Okno Projektu wybierając Utwórz Kopię Bezpieczeństwa z menu Projektu.

Zarządzanie Kopiami Bezpieczeństwa

Zarządzasz kopiami bezpieczeństwa klikając prawym klawiszem myszy Projekt i wybierając Zarządzaj Kopiami Bezpieczeństwa. Pokaże się okno podobne do poniższego:

Możesz tu odtworzyć Projekt z dowolnej kopii. Każdą kopię można w tym oknie skasować.

Usuwanie Projektu

By usunąć Projekt kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Usuń. Pojawi się następujące okienko:

Projekty można także usuwać w oknie otwartego Projektu.

Zmiana tła

Można zmienić tło wyświetlane w oknie Projektów. kliknij prawym przyciskiem myszy na tło i wybierz opcję Wybierz obraz lub kolor tła.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English