Notatki

Notatki w programie Quoll Writer pozwalają oczywiście oznaczyć i opisać fragmenty tekstu. Quoll Writer dostarcza dwa rodzaje notek. Pierwszy to zwykła notatka, jak Do zrobienia, albo Zdobyć więcej informacji. To zupełnie jak przyklejanie karteczek, lub robienie notatek na marginesie. Drugim rodzajem jest Wymagana Redakcja Która pozwala podświetlić konkretny fragment tekstu i oznaczyć go, jako potrzebującego późniejszej korekty, redakcji dokonanej przez ciebie lub przez kogoś innego w Usłudze Redaktorów.

Notatki mają własną sekcję i mogą byś wyświetlone w panelu Lista Rozdziałów.

Sekcja Notatki w panelu bocznym Projektu

Notatki są pogrupowane zgodnie z ich kategorią. Przykład poniżej:

Kategorie Notatek

Zwykłe Notatki mają przydzielone kategorie, by łatwiej z nimi pracować Notatki są wyświetlane wewnątrz tych kategorii Sekcji Notatki. By dodać lub edytować Kategorie Notatek mozesz:

 1. Kliknąć prawym klawiszem myszki na nagłówku Notatek i wybrać Zarządzaj Kategoriami.
 2. Wybrać Kategorie Notatek w sekcji Zarządzaj Obiektami i Zasadami w panelu Opcje .

Zostanie wyświetlone okienko:

Powiązywanie Notatek z innymi obiektami

Notatki możesz powiązywać (linkować) z innymi Notatkami, oraz wszelkimi innymi obiektami, zobacz Tworzenie powiązań z innymi obiektami .

Wyświetlanie Notatek

By wyświetlić Notatkę, możesz:

 1. Kliknąć na Notatce w sekcji Lista Rozdziałów lub sekcji Notatki .
 2. Kliknąć prawym klawiszem na Notatce w sekcji Rozdziałów, lub sekcji Notatek i wybrać Wyświetl.
 3. Kliknąć na ikonkę oznaczającą notatkę na lewym marginesie Rozdziału.

Dodawanie Notatek

Dodać Notatkę możesz następująco:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszki gdziekolwiek w zakładce Rozdziału, wybierz z menuNowy i Notatka.
 2. Kliknij ikonkę , którą zawiera Pasek narzędzi Rozdziału i tam Notatka.

Zostanie wyświetlone okienko:

Po dodaniu, na marginesie rozdziału pojawi się ikonka . Możesz ją kliknąć, by wyświetlić notatkę.

Edytowanie Notatek

By edytować Notatkę, kliknij na niej w sekcji Lista Rozdziałów, lub sekcji Notatki i wybierz Edytuj. Można też wyświetlić Notatkę i kliknąć ikonkę .

Wyświetlone zostanie okienko:

Usuwanie Notatek

By usunąć Notatkę możesz:

 1. Kliknąć na niej prawym klawiszem myszki w sekcji Lista Rozdziałów, albo sekcji Notatki i wybrać Usuń.
 2. Wyświetlić Notatkę i kliknąć ikonkę .

Potrzebna Redakcja

Potrzebna Redakcja działa i można ją obsługiwać tak jak każdą inną Notatkę, ale różni się następująco:

 • Ikonką notatki typu Wymagana Redakcja jest
 • Potrzebna Redakcja nie ma opisu, zamiast niego jest wyświetlana pierwsza linia tekstu notatki.
 • Kategoria Notatek Potrzebna Redakcja jest stała i nie można jej zmienić.
 • Możesz zaznaczyć tekst w Rozdziale, który zostanie podświetlony gdy tworzysz Notatkę tego rodzaju.
↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English