Przewodnik po Obiektach (Postacie, Miejsca, itp.)

Obiekty pozwalają ci śledzić i katalogować postacie, rzeczy, rasy, typy statków, smaki wina, marki samochodów czy cokolwiek, co według ciebie jest istotne w twojej opowieści. Obiekty nie muszą wcale być opisane w tekście, mogą być katalogiem informacji wyłącznie dla ciebie, a nie dla czytelnika.

Standardowe kategorie Obiektyów

Program Quoll Writer po instalacji zawiera już skonfigurowane Obiekty następujących typów:

 • Postacie - dostosowany do informacji o ludziach. Na przykład: Sherlock Holmes, Geralt z Rivii, Harry Potter,.
 • Miejsca - dostosowany, by opisywać lokalizacje. Na przykład: Hogwart, Księstwo Lichtenstein, zagroda Boryny.
 • Przedmioty - dostosowany, by katalogować ważne dla twojej opowieści rzeczy. Na przykład: Młot Thora, skradziona waza, Suknia koronacyjna.
 • Zagadnienia - tu możesz umieścić wszelkie informacje i wiedzę, którą wyszukałeś i zdobyłeś, która jest ci potrzebna podczas pisania. Mogą to być przepisane informacje na temat średniowiecznych strojów, linki do stron o fizyce kwantowej. Cokolwiek.

Każda kategoria zawiera stosowne pola do zapisywania informacji, pasujące do specyfiki Obiektu. Przykładowo, Postać zawiera pole Znana/y jako w którym możesz zapisać inne imiona, przezwiska pod którymi pojawia się Postać. Poniżej przykład podstawowych kategorii w Pasku bocznym Projektu tworzonych dla nowych Projektów:

Dodawanie Obiektów

Obiekty można dodawać na kilka sposobów:

 • Kliknij prawym klawiszem myszy na nagłówek z nazwą typu Obiektu w polu Panel boczny Projektu i wybierz Dodaj nowy obiekt typu < nazwa Obiektu >.
 • W pasku narzędzi Rozdziału albo Obiektu kliknij ikonę i wybierz jaki typ Obiektu utworzyć.
 • Podczas edycji Rozdziału kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek w jego zakładce i wybierz typ Obiektu z menu pod ikoną Nowy.
 • Standardowe kategorie Obiektów mają swoje skróty klawiaturowe którymi możesz bardzo szybko tworzyć Obiekty.

Domyślnie, podczas dodawania Obiektu wyświetla się poniższe okno. Zauważ, że pokazane są jedynie pola nazwa i opis Obiektu.

Opcja Pokaż wszystkie pola przełączy widok z okienka na zakładkę zawierającą wszystkie ustawione dla danego typu obiektu pola. Poniżej przykład:

Możesz też ustawić czy Obiekty będą dodawane w okienkach, czy w zakładkach w sekcji Obiekty w panelu Opcje :

Edycja Obiektów

Można edytować Obiekty klikając prawym klawiszem myszy w ich nazwę - Panel boczny Projektu i wybierając Edytuj. Można też, oglądając Obiektkliknąć ikonę w sekcji Ogólnie. Edycja Obiektyu zawsze odbywa się w zakładce.

Kasowanie Obiektów

By usunąć Obiekt kliknij prawym klawiszem myszy na jego nazwie w polu Panel boczny Projektu i wybierz Usuń. Możesz także, po otwarciu Obiektu kliknąć ikonę w jego pasku narzędzi.

Dokumenty

Sekcja Dokumenty pozwala ci przechowywać pliki, obrazki itp. wewnątrz Obiektu. Gdy, powiedzmy, obiekt Miejsce jest prawdziwą lokalizacją, możesz dołączyć do niego plik PDF ją opisujący, albo jego zdjęcia. Użyj ikonki w tej sekcji by dodać nowy Dokument. Poniżej przykład tej sekcji zawierającej kilka plików:

Sekcja Rozdziały w których występuje

Sekcja Rozdziały w których występuje jest w każdym typie Obiektu i pokazuje gdzie jest on wspomniany wewnątrz każdego Rozdziału. Pokazane jest tam każde zdanie w którym Obiekt, lub jego alias (z sekcji znany jako) występuje. Ta sekcja aktualizuje się gdy Rozdziały są edytowane, dodawane i kasowane. Poniżej przykład tej sekcji:

By w pełni wykorzystać tę sekcję kliknij ikonę , a jej zawartość zostanie wyświetlona w pasku bocznym. Możesz wtedy łatwo przeskakiwać pomiędzy zdaniami które wyświetla i w razie potrzeby je zmieniać. Przykład poniżej:

Tworzenie własnej kategorii Obiektów

By utworzyć swoją własną kategorię Obiektów, kliknij prawym klawiszem myszy w Panel boczny Projektu, lub w nagłówek sekcji istniejącego Obiektu i wybierz Dodaj nową kategorię obiektów. Gdy dodasz kategorię, będzie ona dostępna we wszystkich twoich Projektach. Wyświetlone zostanie okienko:

Tutaj podajesz nazwę Obiektu w liczbie pojedynczej i mnogiej, oraz ikonkę reprezentującą ten typ Obiektów w zakładkach i pasku bocznym. Gdy to zrobisz kliknij Dalej, a przejdziesz do wyboru opisujących Obiekt pól.

Pola Obiektu

Sam decydujesz jakie pola będą opisywać twój nowy rodzaj Obiektów. Jest kilka rodzajów pól, których możesz użyć.

 • Nazwa - to obowiązkowe pole specjalne, przypisywane automatycznie do każdej kategorii Obiektów. Nie można go samemu dodać ani usunąć.
 • Opis - kolejne automatycznie nadawane pole specjalne. Powiązane jest z opcjami układu. Jest to wielowierszowe pole tekstowe w którym opisujesz Obiekt. Ono również może być tylko jedno w obiekcie.
 • Obrazek Obiektu - trzecie automatycznie nadawane pole specjalne. Powiązane jest z opcjami układu. Jak się domyślasz, możesz w nim umieścić rysunek lub zdjęcie Obiektu. Ono również może być tylko jedno.
 • Pojedynczy wiersz - pojedyncza linia tekstu.
 • Tekst wielowierszowy - pole tekstowe do wpisywania wielu wierszy.
 • Obrazek - nie trzeba wyjaśniać, co wyświetli.
 • Lista - pozwala wybierać wartość z przygotowanej listy.
 • Data - pole zawierające datę.
 • Liczba - wartość numeryczna, taka jak wiek, ilość palców, itp.
 • Strona internetowa - zawiera odnośnik do strony internetowej, otwierany po kliknięciu.

Pojedynczy wiersz oraz Tekst wielowierszowy można oznaczyć, by reprezentowały inne nazwy/aliasy dla Obiektu. Oznacza to, że teksty w nich zapisane będą traktowane jak nazwa tego Obiekt podczas wyszukiwania sekcją Rozdziały w których występuje oraz przy tworzeniu powiązań z innym obiektem w ich opisie. Każda linijka tekstu wielowierszowego może być również rozpoczynana znacznikiem listy (kółkiem). Obiekt z dodanymi wszystkimi rodzajami pól wyglądałby następująco:

Kolejność pól można zmieniać przeciągając je myszką na liście. Zauważ, że działa to w zależności od wybranego układu.

Układy pól

Pola obiektu można prezentować i układać na wiele sposobów. Jest zdefiniowanych 9 opcji układu, które wybierasz w zakładce Układ podczas edytowania informacji lub pól Obiektu. Układy pozwalają wyróżnić najważniejsze dla danego Obiektu pola, jak Opis lub Obrazek Obiektu. Każdy ma swoje zalety, więc możesz wybrać ten, który odpowiada ci najbardziej. Wybór układów pokazujemy poniżej:

Edytowanie kategorii Obiektów

Możesz w każdej chwili zmienić układ lub pola istniejących Obiektów. Kliknij prawym klawiszem myszy na nagłówku kategorii i wybierz Edytuj informacje lub pola obiektu..., wybierz kategorię na liście w sekcji Obiekty w panelu Opcje i kliknij Edytuj.

Usuwanie kategorii Obiektów

Możesz usunąć kategorię Obiektów klikając prawym klawiszem myszki w nagłówku kategorii i wybierając Usuń wszystkie < nazwa Obiektu > . Pojawi się okienko:

Po usunięciu, kategoria Obiektów znika ze Wszystkich twoich projektów.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English