Eksportowanie Projektu

Quoll Writer pozwala eksportować Projekty w formatach MS Word .docx, EPUB .epub, lub HTML .html. Język plików będzie ustawiony zgodnie z używanym językiem sprawdzania pisowni. By rozpocząć eksportowanie kliknij Exportuj Projekt z menu . Wyświetli się następujące okienko:

Tu wybierasz, gdzie zapisać pliki eksportu i format tych plików. Następnie, jak na obrazku poniżej, wybierasz, jakie elementy projektu eksportować.

Na koniec decydujesz, czy wszystkie Rozdziały zapisać w jednym pliku, czy każdy w osobnym: Poniżej przykład:

Przycisk Zakończ spowoduje konwersję i zapisanie projektu. Na końcu zostanie otwarty eksplorator plików z folderem zawierającym wyeksportowane pliki.

Szczegóły formatu EPUB

Eksportowanie do formatu EPUB zawiera dodatkowy krok, pozwalający na wpisanie autora i numeru ISBN utworu. Wygląda to jak na poniższym obrazku:

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English