Liczniki Słów i Statystyki

By zobaczyć liczbę słów Rozdziału, kliknij ikonę w pasku narzędzi Rozdziału, lub użyj skrót klawiaturowy Ctrl+W gdy go przeglądasz lub edytujesz. Wyświetlony zostanie taki pasek boczny:

Ten pasek boczny jest podzielony na sekcje:

  • Jeśli w Rozdziale zaznaczysz fragment to wyświetlone zostaną statystyki dla niego. Jeśli zaznaczone jest więcej niż 100 słów, pojawi się informacja o czytelności.
  • Ilość słów dodanych lub usuniętych w aktualnej sesji.
  • Licznik słów aktualnie wyświetlanego Rozdziału oraz ilość stron A4 które zajął by, gdyby wydrukować go z aktualnie ustawioną czcionką. Wykres liniowy pokazuje zmiany w ostatnich 7 dniach . Czytelność Rozdziału będzie wyświetlana, gdy jego długość przekroczy 100słów..
  • Całkowita liczba słów w Rozdziałach Projektu i liczba stron A4. Wykres aktywności w projekcie za 30dni. Czytelność całego Projektu, która będzie wyświetlana jeśli ma on więcej niż 100 słów.

Możesz też zobaczyć szczegółową historię projektu klikając Zobacz szczegółyna dole paska bocznego. Po kliknięciu wyświetli się panel Statystyki - Liczba Słów w Rozdziałach:

W programie Quoll Writer dostępne są różnorakie wykresy opisujące statystyki.

Wykresy

By wyświetlić Statystyki kliknij w menu ikonę Statystyki. By zmienić wykres wybierz go z rozwijalnej listy Pokaż po lewej stronie wykresu.

Liczba słów w Rozdziałach

Poniżej przykładowy wykres pokazujący liczbę słów w Rozdziałach:

Zaznacz Pokaż średnią by wyświetlić linię oznaczającą średnią liczbę słów dla wszystkich Rozdziałów. Jeśli ustaliłeś Założenie|/user-guide/targets] czyli maksymalną liczbę słów dla Rozdziału, Pokaż Cel wyświetli linię oznaczającą założoną ilość słów. Sekcja Szczegóły wyświetli odnośniki do Rozdziałów przekraczających cel. Pola wyboru obok nazw Rozdziałów w sekcji Dla tych Rozdziałów pozwalają ograniczyć wynik.

Sekcja Dla zawiera listę wyboru okresów, dla których oglądasz historię licznika słów. Dla przykładu:

Całkowita liczba słów

Całkowita liczba słów wyświetla ogólną liczbę dla całego Projektu. Poniżej przykład:

Wykres Czytelność

Ten wykres przedstawia Czytelność dla Projektu.

Liczba słów w sesji

Liczba słów w sesji pozwala śledzić ilość napisanych przez ciebie słów w wybranych przedziałach czasowych.

Długość sesji

Liczba słów w sesji pozwala śledzić długość twojej pracy z programem Quoll Writer w wybranych przedziałach czasowych. Sekcja Szczegóły zawiera jeszcze dodatkowe statystyki i średnie liczby słów w sesjach.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English