Wybieranie języka interfejsu programu

Od wersji 2.5.6 Quoll Writer obsługuje wiele języków interfejsu.

Język interfejsu można zmienić w sekcji Ustawienia wyglądu i dźwięków w panelu Opcje wybierając odpowiedni z rozwijanej listy. Quoll Writer pobierze wybrany pakiet językowy i włączy go, jednak do pełnej obsługi nowego języka niezbędne jest ponowne uruchomienie programu.

Dalsza część tej strony jest przeznaczona dla tłumaczy, którzy chcieliby dokonać lokalizacji programu Quoll Writer w języku innym niż angielski. Od tłumacza polskiej wersji językowej: Serdecznie zachęcam do tłumaczenia i wsparcia w ten sposób rozwoju programu Quoll Writer. W razie problemów z tłumaczeniem, lub obsługą edytora tłumaczeń, chętnie pomogę.

Tworzenie własnego tłumaczenia interfejsu użytkownika

Póki co, edytor tłumaczenia jest wciąż w fazie beta i prawdopodobnie zawiera jeszcze pewne braki. To moja pierwsza implementacja tłumaczeń, więc odkrywam nowe lądy. Proszę, nie wahajcie się kontaktować ze mną w sprawie brakujących,waszym zdaniem funkcjonalności edytora tłumaczeń.

Pamiętajcie, że tworzenie tłumaczenia dla innych użytkowników programu Quoll Writer wymaga zgody na regulamin.

Możesz utworzyć własne tłumaczenie klikając Utwórz tłumaczenie poniżej listy wyboru języków.

Po podaniu nazwy dla tłumaczenia, która powinna być wpisana w języku, którego dotyczy otworzy się Language Strings Editor (Edytor tłumaczenia ciągów).

Language Strings Editor

To, pokazane niżej okno, pozwala wpisywać własne wartości dla każdego z elementów interfejsu użytkownika. Ciągi tekstowe opisujące te elementy, są podzielone na sekcje logiczne. Na przykład: napisy przycisków w sekcji b>Button Labels, teksty związane z trybem pełnoekranowym w sekcji Project / Full Screen Mode. Każdy tekst ma przypisany identyfikator. Program Quoll Writer używa tych identyfikatorów, by odnaleźć właściwy tekst do wyświetlenia w interfejsie. Zauważcie, że Language Strings Editor jest zawsze w języku angielskim (logiczne, bo z tego języka tworzycie tłumaczenie).

Edytor wygląda nieco podobnie do zwykłego okna Projektu Quoll Writer.

 • Po lewej jest pasek boczny z sekcjami ciągów tekstowych.
 • Panel po prawej wyświetla ciągi z wybranej sekcji. Na przykładzie widać ciągi z sekcji Actions
 • Na górnym pasku jest kilka ikon, ich znaczenie wyjaśnimy dalej.
 • Na górze panelu ciągów, pod nazwą sekcji znajdziecie wyjaśnienie ich przeznaczenia.
 • Każdy ciąg ma na górze wyświetloną zawartość domyślną opisaną English. Tłumaczenie wpisujemy w polu poniżej opisanym Your Value.

Pojedynczy ciąg tekstowy

Przyjrzyjmy się ciągom dokładnie.

Dzieje się tu sporo, więc wyjaśnijmy.

 • Edytujemy tłumaczenie w sekcji Deleting Items , komentarz opisuje przeznaczenie tych ciągów.
 • Pod komentarzem widzimy identyfikator. Ważne, że każdy ciąg tekstowy ma ten identyfikator unikalny.
 • Ten ciąg ma własny komentarz. W tym przypadku przypomina on o niezbędnej zawartości, która musi pojawić się w tłumaczeniu.
 • Pod komentarzem jest oryginalny tekst w linii English. Jeśli nie wpiszesz żadnego tłumaczenia, to on zostanie użyty.
 • Pole Your Value jest miejscem, w którym wpisujesz tekst zastępujący oryginalny, angielski. W przykładzie wpisaliśmy Musisz to skasować, jednak komentarz podpowiada, że gdzieś w tym tekście powinien wystąpić ciąg %1$s.
 • Na dole wyświetlony jest na czerwono komunikat o błędzie. Informuje nas, że coś w tłumaczeniu jest niepoprawne.

Poniżej pokażemy, co się zmieni, gdy wpiszemy poprawne tłumaczenie tego ciągu tekstowego.

Zauważ, że komunikat o błędzie został zastąpiony podglądem tłumaczenia - Preview.

Wymagane ciągi (zmienne)

Wiele z ciągów tekstowych w tłumaczeniu zawiera wartości dynamiczne (zmienne). Są one zamieniane przez program i wyświetlane urzytkownikom. Aby było to możliwe, Quoll Writer wyszukuje w ciągu tekstowym specjalnych znaczników które mówią mu, jakie wartości lub teksty wstawić w ich miejsce.

Te zmienne przybierają postać %X$s , gdzie X liczbą całkowitą, oznaczającą kolejność zmiennej w ciągu. Dla przykładu: w ciągu Ten %1$s to jest %2$s, zmienna %1$s może być zastąpiona przez tort a zmienna %2$s przez oszustwo!. Otrzymamy wyświetlone: Ten tort to jest oszustwo!

Każda ze zmiennych w tym formacie - %X$s - może być użyta kilkakrotnie w ciągu, a komentarze podpowiedzą jakie wartości może ona przybierać w kontekście zdania.

Poniżej przykłady:

 • Ciąg: Utwórz nowy %1$s, może zmienić zmienną na %1$s na Projekt, więc wynikiem będzie: Utwórz nowy Projekt.
 • Ciąg: Mój %1$s, to pozytywny %1$s, moze podmienić zmienną %1$s na bohateri otrzymamy:: Mój bohater, to pozytywny bohater.
 • Ciąg: Mój %1$s, to pozytywny %1$s w tej %2$s, może zmienić zmnienną %1$s na bohater,a zmienną %2$s na opowieści, by uzyskać w końcu: Mój bohater, to pozytywny bohater w tej opowieści.

Zmienne do wielokrotnego użytku

W angielskich ciągach tekstowych znajdziecie wiele zmiennych wielokrotnego użytku. To takie specjalne teksty, odwołujące się do innych (najczęściej juz przetłumaczonych) poprzez ich identyfikator. By umieścić w swoim tłumaczeniu zmienną wielokrotnego użytku użyjcie identyfikatora poprzedzonego znakiem dolara -${id}. Chyba najczęściej wykorzystywanym w tłumaczeniu słowem jest Project. By odwołać się do tłumaczenia słowa Project użyjcie ${objectnames.singular.project}. Podobnie odwołujemy się do wielu (w liczbie mnogiej) Projektów, używając ${objectnames.plural.project}. Możecie też, w przypadku języka, który podobnie do języka polskiego ma różne końcówki słowa w zależności od przypadku, skorzystać ze sztuczki, dodając końcówkę do liczby pojedynczej. Na przykład: ${objectnames.singular.project}ów, da nam w tłumaczeniu słowo Projektów. Quoll Writer rozpoznaje po znaku ${id}, że ma poszukiwać tłumaczenia o podanym identyfikatorze. Zwróćcie uwagę na podgląd w poniższym przykładzie.

Zmienne wielokrotnego użytku pozwalają podstawiać już raz przetłumaczone teksty i zachować spójność tłumaczenia.

Jeśli identyfikator podany w zmiennej ${id} jest nieprawidłowy i Quoll Writer nie może go odnaleźć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:

Dodatkowo edytor podkreśli na czerwono zmienną, której ten błąd dotyczy. Z kolei podczas wpisywania zmiennej, gdy wpiszecie znak dolara, Edytor zacznie podpowiadać, co wpisywać, wyświetlając listę możliwych składowych części identyfikatorów, jak na przykładach poniżej:

Podpowiadane są tu pierwsze części identyfikatora. Następnie po wybraniu about , pojawią się pasujące do niego dalsze ciągi.

Druga część identyfikatora to popup, teraz podpowiedziana będzie kolejna. Wciśnijmy literę "t" by zawęzić podpowiedzi do rozpoczynających się tą literą.

Klawiszami strzałek możecie zmieniać podpowiadane słowo na kolejne i zatwierdzacie klawiszem tab.

Przykłady:

 • String: Utwórz ${objectnames.singular.project}, zmienia się na: Utwórz Projekt.
 • Ciąg: ${objectnames.singular.chapter}: %1$s z ${objectnames.singular.project}u: %2$s nie został jeszcze zapisany, zamienia zmienną %1$s na nazwę rozdziału Pierwszy z Wielu, zmienna %2$s przyjmuje nazwę projektu Mój Pierwszy Projekt. Rezultatem widocznym przez użytkownika będzie: Rozdział: Perwszy z Wielu z Projektu: Mój Pierwszy Projekt nie został jeszcze zapisany

Testowanie przetłumaczonych ciągów tekstu

Ikonka testu pozwala przetestować edytowane tłumaczenie na własnej kopii programu Quoll Writer. Po kliknięciu należy uruchomić ponownie program. Wybór języków w zakładce Opcje zostanie zaktualizowany o twoje tłumaczenie. Obok twojego tłumaczenia zobaczysz na liście (Created by you).

Edytowanie tłumaczeń

By edytować swoje tłumaczenie wybierz przycisk Edytuj jedno z twoich tłumaczeń w sekcji Ustawienia wyglądu i dźwięków w panelu Opcje . Możesz tam wybrać tłumaczenia, które utworzyłeś samodzielnie.

Przesyłanie tłumaczeń

By wysłać swoje tłumaczenie i udostępnić je innym użytkownikom, kliknij przycisk wysyłania (strzałka w górę). Zostanie wyświetlone okienko:

Musisz podać angielską nazwę tłumaczenia i poprawny adres e-mail, który będzie służył do kontaktu z tobą w sprawie tłumaczenia. Na ten adres będziesz otrzymywać zgłoszenia użytkowników związane z tłumaczeniem, a także powiadomienia o nadchodzących aktualizacjach programu, które będą wymagały zmian w tłumaczeniu. Przy pierwszym wysłaniu, na podany e-mail wyślemy wiadomość aktywacyjną. Uwaga: jeżeli podany adres e-mail przestanie być aktywny, twoje tłumaczenie może zostać usunięte, lub przekazane innemu użytkownikowi programu Quoll Writer do dalszego rozwoju. Gdy tylko prześlesz poprawnie swoje tłumaczenie, stanie się ono dostępne dla wszystkich użytkowników Quoll Writer i będą oni mogli z programu kontaktować się z tobą (tylko za pomocą opcji w programie). Twój adres e-mail nie będzie nikomu udostępniany.

Aktualizowanie tłumaczeń

Gdy tylko będzie przygotowana nowa wersja angielskich ciągów tekstowych, otrzymasz wiadomość na adres podany podczas pierwszego wysyłania tłumaczenia na serwer Quoll Writer. Edytor Tłumaczeń będzie sprawdzał twoje aktualne tłumaczenie i proponował wyświetlenie różnic pomiędzy aktualną a przyszłą wersją programu Quoll Writer. Poniżej przykład:

Dzięki temu możesz się skupić tylko na nowych lub zmienionych fragmentach tłumaczenia. Przy pomocy odnośnika w górnym lewym rogu przełączasz się pomiędzy pełnym a różnicowym widokiem.

Usuwanie tłumaczenia

Możesz usunąć swoje tłumaczenie z naszych serwerów. Przestanie ono być dostępne dla nowych użytkowników, jednak ci, którzy już pobrali je z serwera do swoich programów, nadal będą mogli z niego korzystać. Możesz usunąć wszystkie wersje tłumaczeń, jak pokazano na obrazku poniżej:

Regulamin tłumaczeń

Redulamin dotyczący tworzenia i udostępniania innym tłumaczenia programu Quoll Writer znajduje się pod tym adresem.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English