Sceny i Elementy Zarysu Fabuły

Sceny oraz Elementy Zarysu Fabuły pozwalają ci oznaczyć ważne miejsca, które zawierają Rozdziały. Scena oznacza przejście do kolejnej części Rozdziału, a Element Zarysu Fabuły jest po to, by wyróżnić ważne dla fabuły wydarzenie. Elementy Zarysu Fabuły poniżej Sceny są do niej automatycznie przypisane. Jeżeli tekst Rozdziału ulegnie zmianie, to pozycja Scen i Elementów Zarysu Fabuły zostanie skorygowana, by nadal pasowały do tekstu. Każdy z tych obiektów jest wyświetlany w lewej kolumnie zakładki Rozdziału, jak pokazano na obrazku poniżej. Będą też wyświetlone na liście Rozdziałów.

Można przeciągać Sceny i Elementy Zarysu Fabuły w lewej kolumnie zakładki Rozdziału, by zmienić ich miejsce.

Przykładowa Scena poniżej:

Przykładowy Element Zarysu Fabuły poniżej:

Kliknij ikonkę by edytować scenę, by powiązać z innymi obiektami, a by skasować scenę.

Powiązania Scen i Elementów Zarysu Fabuły z innymi obiektami

Sceny i Elementy Zarysu Fabuły można powiązać między sobą i z innymi Obiektami. Zobacz - powiązania z innymi obiektami.

Podgląd Sceny

By wyświetlić Scenę możesz:

 1. Kliknąć na Scenie w liście Rozdziałów.
 2. Kliknąć prawym klawiszem myszy na Scenie w panelu bocznym Lista Rozdziałów i wybraćt Wyświetl.
 3. Kliknąć na ikonkę sceny w lewej kolumnie zakładki Rozdziału.

Dodawanie Scen

Możesz dodać Scenę na dwa sposoby:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek w zakładce Rozdziału, wybierz Nowy, a potem Scenaz menu.
 2. Kliknij ikonę w sekcji Pasek narzędzi Rozdziału, a potem Scena.

Wyświetlone zostanie okienko:

Gdy dodasz Scenę, w lewej kolumnie Rozdziału pojawi się ikonka . Kliknij ją, by wyświetlić scenę .

Edytowanie Scen

Edytujesz Sceny klikając prawym klawiszem myszki na Scenie w sekcji Lista Rozdziałów i wybierając Edytuj. Możesz także kliknąć ikonkę gdy wyświetliłeś sobie scenę.

Pokaże się okienko:

Usuwanie Scen

Można usunąć scenę na dwa sposoby:

 1. Kliknąć prawym klawiszem myszki na Scenie w sekcji Lista Rozdziałów i wybrać Usuń.
 2. Wyświetlić scenę i kliknąć na ikonie .

Wyświetlanie Elementu Zarysu Fabuły

Możesz wyświetlić Element Zarysu Fabuły na trzy sposoby:

 1. Kliknąć Element Zarysu Fabuły w liście Rozdziałów.
 2. Kliknąć prawym klawiszem myszki na Element Zarysu Fabuły na liście Rozdziałów i wybrać ikonę Wyświetl.
 3. Kliknąć ikonę w lewej kolumnie Rozdziału.

Dodawanie Elementu Zarysu Fabuły

Możesz dodać Element Zarysu Fabuły na dwa sposoby:

 1. Kliknąć prawym klawiszem myszy gdziekolwiek w zakładce Rozdziału i wybrać Nowy, a potem Element Zarysu Fabuły z menu.
 2. Kliknąć ikonę w pasku narzędzi Rozdziałów, a potem Element Zarysu Fabuły.

Wyświetlone zostanie okienko:

Po dodaniu w lewej kolumnie zakładki rozdziału pojawi się ikonka . kliknij ją by wyświetlić Element Zarysu Fabuły.

Edytowanie Elementu Zarysu Fabuły

By edytować Element Zarysu Fabuły kliknąć prawym klawiszem myszki na Element Zarysu Fabuły w pasku bocznym Lista Rozdziałów i wybrać Edytuj, lub wyświetlić Element Zarysu Fabuły i kliknąć ikonkę .

Wyświetlone zostanie okienko:

Usuwanie Elementów Zarysu Fabuły

By usunąć Element Zarysu Fabuły możesz:

 1. Kliknąć prawym klawiszem myszki na Element Zarysu Fabuły w pasku bocznym Lista Rozdziałów i wybrać Usuń
 2. Wyświetlić sobie Element Zarysu Fabuły i kliknąć ikonkę .
↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English