Panel Opcji

W panelu Opcji możesz konfigurować i zarządzać programem Quoll Writer. Wejdziesz w niego z menu wybierając Opcje. Panel ten jest podzielony na sekcje opisane poniżej.

Projekt i Kopie bezpieczeństwa

Ta sekcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy otwarte jest Okno Projektu w którym edytujesz jakiś Projekt. Te ustawienia są powiązane z każdym z Projektów możesz tam zarządzać lokalizacją ich plików oraz kopii bezpieczeństwa. Poniżej wygląd tej sekcji dla typowego Projektu:

Ustawienia wyglądu i dźwięków

Tutaj ustawisz jak wygląda i działa Quoll Writer, zmieniając między innymi język interfejsu, rozmieszczenie paneli bocznych i dźwięki naciśnięć klawiszy. Poniżej wygląd sekcji:

Jak nazywają się różne rzeczy

Tu możesz nadać różnym elementom i obiektom w programie własne nazwy. Pełne informacje znajdziesz w rozdziale Zmienianie nazw obiektów.

Edytowanie i redagowanie Rozdziałów

Tu ustawisz czy Rozdziały mają być automatycznie zapisywane oraz jakiego języka sprawdzania pisowni używać oraz jak wyświetlać punkt redakcji.

Obiekty

Tu ustawisz wybrany sposób dodawania Obiektów oraz zarządzasz kategoriami Obiektów.

Podczas startu programu Quoll Writer

Chyba jasne! Ustawiasz jak ma się zachowywać i jakie akcje ma wykonać program podczas uruchamiania.

Usługa Redaktorów

Ustawienia związane z Usługą Redaktorów, jak logowanie, czy statusy online.

Rarządaj Obiektami i Zasadami

Tu zarządzasz ustawieniami obiektów, takich jak Kategorie Notatek, Tagi oraz Wyszukiwarka Problemów.

Rozgrzewki

Tu ustawiasz domyślne opcje Rozgrzewki oraz czy wyświetlić okienko Zrób Rozgrzewkę podczas uruchamiania programu Quoll Writer.

Osiągnięcia

Możesz tu wyłączyć funkcjonalność Osiągnięcia oraz kontrolować dźwięki towarzyszące ich zdobywaniu.

Gdy coś pójdzie nie tak

Ta sekcja pozwala na automatyczne wysyłanie raportów o błędach do wsparcia Quoll Writer w przypadku wystąpienia problemów. Włączenie jej jest bardzo pomocne.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English