Użyteczne skróty klawiaturowe

Używanie skrótów klawiaturowych może ułatwić i przyspieszyć pracę z programem Quoll Writer.

Podczas edycji {objectnames.singular.chapter}u

Tryb Pełnego Ekranu

  • Esc - Ukryj pasek boczny. Gdy pasek boczny jest ukryty, opuszcza Tryb Pełnego Ekranu. Podwójne naciśnięcie zawsze zamyka Tryb Pełnego Ekranu.
  • F6 - Pokaż listwę nagłówka.
  • F9 - Zamyka Tryb Pełnego Ekranu.

Kiedykolwiek w otwartym Projekcie

Podczas wyświetlania Obiektów

  • Ctrl+E - Edytuj informacje o Obiekcie.
  • Ctrl+L - Edytuj łącza Obiektu.
  • Ctrl+D - Dodaj Dokument do Obiektu.
↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English