Omówienie Rozdziałów

Rozdział, jak zapewne się domyślasz, zawiera tekst twojej opowieści. Każdy Rozdział ma swoją własną zakładkę w programie Quoll Writer. Poniżej przykładowy widok:

Po lewej znajduje się pasek boczny Projektu. Na nim znajdziesz listę Rozdziałów, którymi możesz w tym miejscu zarządzać, w tym przesuwać je w górę lub w dół listy przeciągając myszką.

W dolnym lewym rogu umieszczono pasek narzędzi z łatwym dostępem do funkcji związanych z Rozdziałami, jak włączanie sprawdzania pisowni. Zgodnie z regułą dotyczącą większości obiektów programu Quoll Writer, kliknij prawym klawiszem myszy na nazwę Rozdziału w liście by wyświetlić menu.

Sceny oraz Elementy Zarysu Fabuły

Jeżeli dodałeś jakieś Sceny i Elementy Zarysu Fabuły , to wyświetlą się one na liście Rozdziałów poniżej Rozdziału je zawierającego, jak na obrazku poniżej:

Tak samo jak każdy Rozdział, zarównoSceny jak i Elementy Zarysu Fabuły mają swoje menu dostępne po kliknięciu na nich prawym klawiszem myszy.

Zakładka Rozdziału

Każdy z Rozdziałów otwierany jest w osobnej zakładce, w której możesz go edytować. Zakładka jest podzielona na dwie strefy, tekstową z prawej i jasnoszarą z lewej strony. To w niej wyświetlane są ikony w miejscach, w których dodane są Sceny, Elementy Zarysu Fabuły oraz Notatki. Na przykład:

By podejrzeć któryś z tych elementów, kliknij na jego ikonkę w lewej kolumnie.

Kliknij prawym klawiszem myszy na szarym tle tej kolumny, a wyświetli się menu dodawania nowych obiektów do tekstu.

Pasek Narzędzi

W lewym dolnym rogu jest pasek narzędzi ułatwiający dostęp do funkcji związanych z aktualnie wyświetlonym Rozdziałem. Zobacz poniżej:

Ikony reprezentują następujące funkcje:

Opis, cele i plan Rozdziału

Jeśli chcesz, możesz dodać opis, plan i cele do Rozdziału. By je potem wyświetlić kliknij prawym klawiszem myszy gdziekolwiek na Rozdziałe w polu listy Rozdziałów i wybierz Wyświetl Informacje o Rozdziale albo kliknij przycisk w pasku narzędzi Rozdziału. Pojawi się taki pasek boczny:

Dodawanie nowego Rozdziału

Jest kilka sposobów na utworzenie nowego Rozdziału:

 1. Kliknij na istniejącym Rozdziale na liście Rozdziałów i wybierz Dodaj Nowy Rozdział Poniżej. Utworzysz w ten sposób kolejny Rozdział.
 2. Przeglądając lub pisząc Rozdział kliknij gdziekolwiek na Zakładce Rozdziału i wybierz Rozdział z menu Nowy. Kolejny Rozdział pod aktualnym Rozdziałem na liście.
 3. Kliknij prawym klawiszem na nagłówku listy Rozdziałów i wybierz Dodaj Nowy Rozdział.
 4. Kliknij na przycisk w pasku narzędzi i wybierz Rozdział.
 5. Wykorzystaj skrót klawiaturowy, Ctrl+Shift+H.

Pojawi się takie okienko:

Wpisz tytuł nowego Rozdziału i naciśnij Zapisz. Opcjonalnie możesz od razu powiązać Rozdział z innymi obiektami.

Po zapisaniu, Rozdział pojawi się na liście.

Edytowanie Rozdziałów

By edytować Rozdział kliknij prawym klawiszem myszy jego nazwę na lićcie i wybierz Edytuj Rozdział, lub po prostu kliknij nazwę Rozdziału na liście.

Przesuwanie Rozdziałów

Rozdziały możesz przesuwać na liście Rozdziałów klikając je i przeciągając myszką w górę lub w dół listy.

Zmiana nazwy/tytułu Rozdziału

By zmienić tytuł Rozdziału, kliknij prawym klawiszem myszy na ten Rozdział na liście i wybierz Zmień nazwę Rozdziału. Pojawi się takie okienko:

Kasowanie Rozdziałów

Uwaga! Gdy już usuniesz Rozdział, nie będzie można go odzyskać. Poważnie, upewnij się, który Rozdział usuwasz i naprawdę chcesz to zrobić, bo odwrotu nie będzie.

Możesz skasować Rozdział na dwa sposoby:

 • Kliknij nazwę Rozdziału na liście i wybierz Usuń Rozdział.
 • Kliknij ikonę w pasku narzędzi listy Rozdziałów.

Wyświetlone zostanie poniższe okienko.

By zatwierdzić usuwanie musisz wpisać słowo Tak.

Zapisywanie Rozdziałów

Rozdziały możesz zapisać na kilka sposobów:

Wyszukiwanie synonimów

Uwaga! Funkcja jest na razie dostępna wyłącznie dla tekstów w języku angielskim! Możesz poszukać synonimów dla słowa klikając na nim prawym klawiszem myszki i wybierając Znajdź synonimy dla: -słowo-. Wyświetlone zostanie okienko podobne do poniższego:

Pogrubienie, italiki i podkreślenie czcionki

Quoll Writer obsługuje style czcionki: pogrubiony (Ctrl+B), italik (Ctrl+I) oraz podkreślenie (Ctrl+U). Zaznacz fragment tekstu, którego styl chcesz zmienić i wciśnij odpowiedni skrót klawiaturowy. Możesz też kliknąć pa zaznaczonym tekście prawym klawiszem myszy i wybrać pożądany styl z listy.

Zmienianie Właściwości Tekstu

By zmienić wygląd tekstu i tło Rozdziału kliknij ikonę w pasku narzędzi i wybierz Edit Właściwości Tekstu, lub naciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+E. Pojawi się okienko:

Gdy zmienisz ustawienia, od razu zobaczysz te zmiany w aktualnie wyświetlonym rozdziale. Zauważ, że zmiany dokonane w ten sposób dotyczą wszystkich Rozdziałów.

Separatory scen

Wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+Enter w tekście rozdziału a wstawiony zostanie poniżej wycentrowany separator scen * * * oddzielony od tekstu pustymi liniami. Możesz też wpisać trzy znaki asterisk (gwiazdki) i nacisnąć Enter. To przydatna funkcja pozwalająca rozdzielić fragmenty tekstu, na przykład sceny.

Odtwarzanie dźwięku naciśnięć klawiszy

Możesz włączyć dźwięki przy naciskaniu klawiszy podczas pisania. Otwórz Ustawienia wyglądu i dźwięków w panelu Opcje i odszukaj te ustawienia::

Domyślnie dostępny jest dźwięk maszyny do pisania, ale można wybrać własny dźwięk.

Konfigurowanie automatycznego zapisywania Rozdziałów

Automatyczne zapisywanie Rozdziałów jest domyślnie włączone w programie. By zmienić czas zapisywania lub wyłączyć tę funkcję otwórz Edytowanie i redagowanie Rozdziałów w panelu Opcje .

Drukowanie Rozdziału

By wydrukować Rozdział, możesz:

 • Kliknąć ikonę w pasku narzędzi i wybrać Drukuj Rozdział.
 • Wcisnąć skrót klawiaturowy, Ctrl+P.

Zmienianie podglądu Rozdziałów

Gdy najedziesz myszką na nazwę Rozdziału na liście i poczekasz sekundę, wyświetli się okienko podglądu. Domyślnie Quoll Writer wyświetla podstawowe informacje o Rozdziałach, jak ilość słów i ilość błędów pisowni. Możesz ustawić, co będzie wyświetlane w sekcji Ustawienia wyglądu i dźwięków w panelu Opcje . Kliknij Ustaw, co wyświetlać. Pojawi się następujące okienko:

Możesz używać podstawowych znaczników HTML by sformatować podgląd. Zalecamy użycie poniższych:

 • <b></b> - pogrub tekst
 • <i></i> - pochyl tekst
 • <u></u> - podkreśl tekst

Następujące specjalne tagi wyświetlą wybrane informacje o Rozdziałach.

 • {d} - pełny opis Rozdziału
 • {df} - pierwsza linia opisu Rozdziału
 • {fl} -pierwsza linia tekstu Rozdziału
 • {wc} - licznik słów, np.: 1,234 słów
 • {sp} - liczba znalezionych błędów pisowni w Rozdział, np.: 15 błędów pisowni
 • {pf} - ilość potencjalnych problemów w tekście Rozdziału, np.: 35 problemów (dotyczy języka angielskiego)
 • {le} - data oststniej edycji Rozdziału, np.: Ostatnio Edytowany: 23 cze 2015
 • {ec} - procent ukończenia Rozdziału - wartość którą ustawisz, np: ukończony w 25%
 • {r} - Czytelność, np.: GL: 6, RE: 80, GF: 8 (GL oznacza Indeks czytelności Flesha, RE oznacza łatwość tekstu wg Flescha , a GF to indeks Gunning Fog). Więcej dowiesz się w sekcji czytelność tego podręcznika.

Domyślnymi ustawieniami programu Quoll Writer są:

{d} {wc}, {ec}, {le} {sp}, {pf}

Przykład:

Ten rozdział będzie opowiadał o różnych bohaterach. 12,123 słów, ukończone w 23%, Ostatnio Edytowany: 23 Cze 2015 15 błędów pisowni, 8 problemów

By wyświetlić tylko opis i datę edycji ustaw:

{d} {le}

Przykład:

Ten rozdział będzie opowiadał o różnych bohaterach. Ostatnio Edytowany: 23 Cze 2015

Zmniejszanie menu kontekstowego Rozdziału

W sekcji Edytowanie i redagowanie Rozdziałów w panelu Opcje , opcja Użyj małego menu Rozdziału po naciśnięciu prawym klawiszem myszy usuwa teksty z tego menu i wygląda ono następująco:

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English