Tryb Pełnego Ekranu

Tryb Pełnego Ekranu pozwala pisać bez rozpraszających uwagę dodatkowych okienek, czy elementów. Zajmuje całą powierzchnię ekranu, z obszarem tekstowym w środku i ciemnym tłem dookoła.

Wejście w Tryb Pełnego Ekranu

 • Naciśnij na klawiaturze F5.
 • Kliknij w pasku narzędzi ikonę .

Przykładowy ekran tego trybu pokazujemy poniżej:

Opuszczanie Trybu Pełnego Ekranu

Możesz wyjść z tego trybu poprzez:

 • Naciśnięcie klawisza Esc na klawiaturze.
 • Naciśnięcie klawisza F9.
 • Kliknięcie ikony umieszczonej w Nagłówku Pełnego Ekranu.

Nagłówek

Panel Nagłówka jest umieszczony na górze ekranu. Jest domyślnie ukryty i aby go wyświetlić należy:

 • Przesunąć kursor myszki na górę ekranu.
 • Nacisnąć klawisz F6 na klawiaturze.

Poniżej przykładowy Nagłówek:

Nagłówek zawiera narzędzia pozwalające:

 • Zobaczyć jaki Rozdział/Obiekt edytujesz, lub jeśli w Pełnym ekranie otworzyłeś inną zakładkę, np.: Tablica Pomysłów, wyświetli jej nazwę.
 • Skorzystać z funkcji Znajdź.
 • Skorzystać z zakładki Tablica Pomysłów.
 • Wyświetlić Kontakty.
 • Zmodyfikować Właściwości Tekstu a także zmienić kolor lub obrazek tła. Uwaga: Zmiany tła i czcionki dokonane w Trybie Pełnego Ekranu dotyczą tylko sposobu prezentacji tekstu w tym trybie.
 • Opuścić Tryb Pełnego Ekranu
 • Uruchomić licznik, gdy chcesz mieć cel w postaci liczby napisanych słów lub ustawić sobie czas pisania.
 • Sprawdzić godzinę. W końcu pisząc, można stracić rachubę czasu.
 • Wejść lub wyjść z Trybu Bez Rozpraszania.

Gdy przesuniesz kursor myszki na lewą stronę ekranu, wyświetlony zostanie pasek boczny.

Pasek Ustawień Pełnego Ekranu

Pasek Ustawień Pełnego Ekranu pozwala zmienić wyświetlaną czcionkę, tło oraz rozmiar obszaru pisania. Możesz go wywołać klikając ikonkę w Nagłówku. Zawiera zwykłe ustawienia właściwości tekstu edytowanych rozdziałów oraz opcje pozwalające dostosować Tryb Pełnego Ekranu do Twoich upodobań. Ponizej przykład:

Zmienianie obrazka lub koloru tła

By zmienić tło, otwórz Pasek Ustawień Pełnego Ekranu i kliknij na wyświetlony obrazek. pokarze się okienko wyboru obrazków i kolorów tła, w którym można także dodawać własne obrazki.

Zmiana rozmiaru obszaru tekstowego

Możesz zmienić rozmiar i proporcje obszaru tekstowego poprzez:

 • Przeciąganie myszką krawędzi samego obszaru tekstowego.
 • Przeciąganie myszką okienka opisanego "Zmień rozmiar kartki" w Pasku Ustawień Pełnego Ekranu.

Ustawianie przezroczystości tła

Możesz rozjaśnić lub przyciemnić tło na dwa sposoby:

Wyświetlanie licznika słów i zegara

W Pasku Ustawień Pełnego Ekranu zaznacz opcję Zawsze pokazuj godzinę i liczbę słów. Będziesz mieć stały podgląd na liczbę słów w sesji oraz w Rozdziale na dole ekranu, jak na obrazku poniżej:

Tryb Bez Rozpraszania

Do Tryby Bez Rozpraszania przechodzisz poprzez Tryb Pełnego Ekranu klikając ikonkę . Pozwala on całkowicie skupić się na treści podczas pisania.

Tryb Bez Rozpraszania to między innymi:

 • Ukryte suwaki i ramki wokół obszaru pisania.
 • Ukryta kolumna ze znacznikami po lewej stronie obszaru pisania.
 • Przewijanie strony podobne do maszyny do pisania. Oznacza to, że po przejściu do kolejnej linijki kursor pozostaje na tej samej wysokości na ekranie, a tekst przesuwa się w górę lub w dół, zupełnie jak kartka w maszynie.
 • Aktualna linijka jest domyślnie wyróżniona. Możesz zmienić kolor wyróżniania w Pasku Ustawień Pełnego Ekranu
 • Nie będą wyświetlane powiadomienia o osiągnięciach.

Tryb bez rozpraszania oznacza również, że nie można w nim dodawać obiektów takich jak Sceny, Elementy Zarysu Fabuły lub Notatki. Założeniem tego trybu jest maksymalnie przyjemne środowisko, by po prostu pisać.

Po włączeniu trybu bez rozpraszania, ikonka tego trybu zmienia się w . Kliknij ją, by opuścić ten tryb. Program zapamiętuje, czy ostatnio był włączony tryb bez rozpraszania przy następnym wejściu w Tryb Pełnego Ekranu.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English