Pierwsze kroki z Quoll Writer

Gdy pierwszy raz uruchamiasz Quoll Writer, pojawia się okno, które poprowadzi cię przez wstępną konfigurację programu i poprosi cię o utworzenie pierwszego projektu. Pierwszym krokiem jest wybranie języka interfejsu programu.

Następnie wybierz język używany przez program do sprawdzania pisowni. Możesz zmienić to ustawienie później w opcji Edytowanie i redagowanie Rozdziałów w panelu Opcje .

Możesz utworzyć pierwszy Projekt, albo zaimportować plik lub wyszukać istniejące Projekty w sposób pokazany poniżej:

Jeśli wybierzesz utworzenie Projektu wyświetli się poniższy panel. Po prostu podaj nazwę swojego Projektu i gdzie ma on zostać zapisany, a potem kliknij Zakończ. Zostaniesz przyniesiony na Okno Projektu w którym od razu możesz zacząć pisać swoją powieść!

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English