Sprawdzanie pisowni

Quoll Writer zapewnia sprawdzanie pisowni w trakcie pisania. Można je włączyć lub wyłączyć ikoną w Pasku narzędzi Rozdziałów. To ustawienie dotyczy wszystkich Rozdziałów otwartego Projektu.

Nieznane słowa będą podkreślone na czerwono, jak na przykładzie poniżej:

By zobaczyć sugestie poprawnej pisowni kliknij prawym klawiszem myszki na podkreślonym słowie. Zauważ, że zadziała to nawet gdy wyłączysz podkreślanie błędów. Przykład menu z sugestiami:

By zamienić błędne słowo na jedno z podpowiadanych, po prostu kliknij na poprawne. Możesz także dodać nieznane słowo do słownika. Kliknij w tym menu Dodaj do słownika

Nazwy i aliasy Obiektów

Nazwy i aliasy (nazwy alternatywne) Obiektów, w tym samodzielnie utworzonych Obiektów są automatycznie dodawane do słownika dla danego Projektu.

Wybieranie języka sprawdzania pisowni

Domyślnym językiem sprawdzania pisowni w programie Quoll Writer jest angielski. Dostępne są również słowniki czeski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, polski, rosyjski i hiszpański. Zmieniasz język sprawdzania pisowni w sekcji Edytowanie i redagowanie Rozdziałów w panelu Opcje . Nowo wybrane słowniki zostaną wtedy pobrane do programu z serwera Quoll Writer. Możesz także ustawić wybrany język jako domyślny dla wszystkich nowych Projektyów.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English