Informacje o Projektach

Projekt przechowuje twoje opowiadanie, czy książkę i zawiera Rozdziały z tekstem oraz Obiekty które są powiązane, lub zawarte w tej opowieści.

Tworzenie Projektu

Możesz utworzyć Projekt przez Okno Twoje Projekty albo z innego Projektu.

By stworzyć nowy Projekt ba bazie aktualnie otwartego Projektu wybierz Nowy Projekt z menu Projektu. Wyświetlone zostanie okno:

Musisz podać nazwę Projektu i folder w którym zostanie on zapisany.

Szyfrowanie Projektów

Jeżeli używasz Quoll Writer na laptopie lub innym urządzeniu przenośnym, zalecamy szyfrowanie Projektów. Zaznacz pole wyboru Zaszyfrować ten Projekt? i zostaniesz poproszony o podanie hasła, jak na obrazku poniżej:

Uwaga: Zalecamy szyfrowanie, jednak zwróć szczególną uwagę aby:

  1. Nie zapomnieć hasła. Do szyfrowania plików używamy silnego algorytmu AES, więc jeśli utracisz hasło, nie ma szans na odzyskanie twojej pracy.
  2. Używać silnych haseł. Zalecane jest by miały co najmniej 8 znaków, w tym litery i cyfry. Zaznaczamy, że program nie sprawdza siły twoich haseł.

Otwieranie Projektu

By otworzyć istniejący Projekt z okna otwartego Projektu wybierz Otwórz Projektz menu . Wyświetlone zostanie Okno Twoje Projekty, w którym klikasz Projekt który chcesz otworzyć.

Zmiana nazwy Projektu

Możesz zmienić nazwę Projektu tylko gdy jest on otwarty. Kliknij Zmień nazwę tego Projektuz menu . Wyświetlone zostanie takie okno:

Po zatwierdzeniu okno Projektu zostanie zamknięte i ponownie otwarte z nową nazwą. Zmieniona zostanie również nazwa folderu na dysku w którym przechowywany jest Projekt.

Zmienianie miejsca zapisu Projektu i jego Kopii Bezpieczeństwa.

Można zmienić folder, w którym będą zapisywane Projekt i jego kopie bezpieczeństwa. Zrobisz to w ustawieniach Projekt i Kopie bezpieczeństwa w panelu Opcje .

Usuwanie Projektu

Uwaga! Gdy usuniesz Projekt, nie będzie już można go odzyskać, bo kasowane są również jego kopie bezpieczeństwa!
Proszę, nie lekceważ tego ostrzeżenia, i upewnij się czy rzeczywiście chcesz usunąć Projekt i czy wybrałeś właściwy.

By usunąć Projekt wybierz Usuń Projekt z menu . Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie:

Gdy potwierdzisz, zarówno Projekt jak i jego kopie bezpieczeństwa zostaną nieodwracalnie usunięte.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English