Okno Projektu

Każdy Twój Projekt Quoll Writer będzie wyświetlany we własnym oknie. Zauważ, że Quoll Writer nie ma paska menu - specjalnie! Funkcje w programie Quoll Writer są umieszczone tam, gdzie łatwo będzie Ci je odnaleźć, a nie zagrzebane w menu. Jeśli chcesz, to sprawdź to. Kliknij prawym klawiszem myszy na czymś, a zobaczysz wyskakujące menu dotyczące tego elementu programu. Odkrywaj te funkcje - jest ich mnóstwo.

Przykładowe okno Projektu zobaczysz poniżej:

Belka Tytułowa

Belka Tytułowa pokazana poniżej składa się z dwóch części. Tytułu Projektu po lewej i paska menu po prawej.

Pasek menu daje szybki dostęp do opisanych poniżej funkcji:

 • Tablica Pomysłów - kliknij a tworzy się Tablica Pomysłów w której zapiszesz i pogrupujesz swoje idee i pomysły.
 • Kontakty - kliknij by otworzyć pasek boczny Kontaktów pozwalający komunikować się z twoimi współpracownikami oraz wysyłać im wiadomości i Projekty.
 • Znajdź - kliknij by wyszukać słowo lub fragment tekstu w Projekcie.
 • Tryb Pełnego Ekranu - otwiera specjalny Tryb Pełnego Ekranu w którym łatwiej jest pracować i nic cię nie rozprasza.
 • - otworzy menu Projektu zawierające dostęp do innych funkcji programu Quoll Writer takich jak: Założenia, Statystyki i inne.

Boczny pasek zapewnia dostęp do elementów Twojego Projektu., w tym: Rozdziały, Notatki i Obiekty

Pasek zawiera kilka sekcji, każda zapewniająca dostęp i zarządzanie specyficzną kategorią obiektów, dla przykładu Rozdziały. Kliknięcie na obiekcie w pasku bocznym przeniesie cię na zakładkę lub drugi pasek boczny zawierający szczegóły. Kliknięcie, powiedzmy na Rozdział przeniesie cię na zakładkę w której możesz go pisać, a kliknięcie na Notatce wyświetli ją w kontekście powiązanego z nią Rozdziału.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówku sekcji wyświetli funkcje dostępne dla tego konkretnego typu obiektów, które ta sekcja zawiera.

Możesz na wiele sposobów personalizować Pasek Boczny:

 • Możesz przeciągać myszką sekcje. Kliknij na nagłówku sekcji i przytrzymaj klawisz myszki wciśnięty, a potem przeciągnij sekcję tam, gdzie chcesz ją mieć.
 • Możesz usunąć sekcję. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku sekcji i wybierz Ukryj tę sekcję. Możesz je potem znów przywrócić na pasek boczny - kliknij prawym klawiszem na pustym polu paska i wybierz Dodaj Sekcję.
 • Kliknięcie na nagłówkach sekcji zwija i rozwija ich zawartość. Zwinięte sekcje pokazują tylko nagłówek i nie zajmują miejsca na ekranie.
 • Szerokość paska bocznego zmienisz przeciągając myszką pionową linię ograniczającą go z prawej strony.
 • Wewnątrz większości sekcji można przeciągać myszką również ich elementy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na konkretnym obiekcie pokazuje opcje wybrane specjalnie dla danego typu obiektów.

Mocno spersonalizowany pasek boczny prezentujemy poniżej:

Zakładki

Większość obiektów programu Quoll Writer, jak Rozdziały albo Obiekty otwierane jest w zakładce. Przykład poniżej:

Możesz zmieniać kolejność zakładek przeciągając je myszką.

Dzięki sekcji Ustawienia wyglądu i dźwięków w panelu Opcje można zmienić miejsce pokazywania zakładek - powyżej lub poniżej pola w którym piszesz.

Zamykanie zakładki

Jeśli umieścisz wskaźnik myszy nad nagłówkiem zakładki, pokaże się znak którego kliknięcie zamknie zakładkę.

Kliknięcie środkowym przyciskiem myszki na nagłówku zakładki zamyka ją od razu a prawy przycisk pokazuje Zamknij.

Kiedy coś potrzebuje zapisania

Gdy zakładka zawiera informacje, które wymagają zapisania, n.p.: dokonałeś zmian w rozdziale, ale go jeszcze nie zapisałeś, albo edytowałeś informacje o rozdziale, obok nazwy w nagłówku zakładki pojawi się *. Gdy tylko zapiszesz informacje w zakładce, znaczek * zniknie.

Pasek narzędzi

W lewym dolnym rogu znajduje się pasek narzędzi z szybkim dostępem do funkcji/menu powiązanych z aktualnie wyświetloną zakładką. Każdy obiekt ma własny pasek narzędzi, jednak niektóre zakładki, jak Statystyki, są go pozbawione. Poniżej zobaczysz pasek narzędzi dla Rozdziału.

Zmienianie wyglądu różnych rzeczy

Jest kilka opcji dostępnych w sekcji Ustawienia wyglądu i dźwięków w panelu Opcje , pozwalających na dostosowanie układu elementów okna Projektu.

Opcje pozwalają:

 1. Wyświelać Notatki na liście Rozdziałów.
 2. Zmieniać pozycję paska bocznego. Quoll Writer pozwala wyświetlić jednocześnie dwa różne paski boczne. Możesz ustawić czy wyświetlać je jednocześnie i jak mają być ustawione względem zakładek. Pasek boczny Projektu jest domyślnie wyświetlany po lewej.
 3. Pasek narzędzi możesz ustawić nad paskiem bocznym lub poniżej. Domyślnie wyświetlany jest na dole.
 4. Tytuły zakładek również możesz wyświetlić nad lub poniżej zakładki. Domyślne ustawienie pokazuje je na dole.

Przykładowy układ pokazujemy poniżej:

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English