Wyszukiwarka Problemów

Uwaga! Wyszukiwarka Problemów jest dostępna na razie wyłącznie dla reguł języka angielskiego. Jeżeli chcesz ją włączyć, musisz zmienić język sprawdzania pisowni na angielski. Wyszukiwarka Problemów pozwala odnaleźć potencjalne niedoskonałości tekstu, złożone zdania, nadużywanie trybu biernego i nazwy, lub pojęcia których lepiej unikać.

By uruchomić Wyszukiwarkę Problemów kliknij ikonę w pasku narzędzi Rozdziału i wybierz Znajdź problemy. Inny sposób, to użyć skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+P. Wyszukiwarka Problemów zostanie wyświetlona poniżej tekstu Rozdziału jak na poniższym przykładzie:

Każde zdanie i akapit Rozdziału jest sprawdzany zgodnie z ustawionymi Regułami Wyszukiwarki i znalezione potencjalne problemy są wyświetlone w postaci listy z polami wyboru. Zaznaczenie pola wyboru pozwala zignorować wybrany problem, a kliknięcie prawym klawiszem myszki na problemie i wybranie Zignoruj wszystkie problemy tego typu pozwala pomijać je w przyszłości.

Gdy zignorujesz problem, zostanie wyświetlone stosowne powiadomienie .

Przesuwanie kursora myszki nad znalezionymi problemami będzie je podświetlać w tekście Rozdziału. By wyszukiwać dalsze problemy kliknij przycisk Następny.

Konfigurowanie reguł

By ustawić własne reguły Wyszukiwarki kliknij przycisk w panelu Znajdź Problemy, lub kliknij Wyszukiwarka Problemów - Zasady w sekcji Zarządzaj Obiektami i Zasadami w panelu Opcje . Wyświetlone zostanie okno Zasad Wyszukiwarki:

Przyciski po prawej stronie kazdej z reguł pozwalają:

  • Znaleźć wszystkie problemy danego typu.
  • Edytować regułę, każda z nich ma własne opcje konfiguracyjne.
  • Pokazać szczegółowy opis reguły, a w niektórych odnośniki do stron internetowych zawierających dodatkowe informacje.
  • Usunąć regułę.

Gdy usuwasz regułę, możesz to zrobić zarówno dla wszystkich Projektów, jak i wyłącznie dla bierzączego Projektu.

Reguły Słowa/Zwroty

Możesz dodać nową regułę tego typu klikając ikonę w zakładce Słowa/Zwroty . Wyświetlone zostanie okienko::

Możesz tu wyszczególnić:

  • Słowo, lub frazę której należy szukać.
  • Miejsce w zdaniu w którym powinna się ona pojawić.
  • Czy ignorować w dialogach (oznaczanych według angielskojęzycznych reguł), czy wyszukiwać wyłącznie w dialogach.
  • Opis reguły

Reguły Struktury Zdania i Akapitu

Te reguły można jedynie edytować i usuwać, ale nie można dodawać własnych. W zakładkach Struktura Zdania oraz Struktura Akapitu znajdziecie opcje konfiguracyjne dla każdej z tych reguł.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English