Importowanie plików

Możesz zaimportować tekst do swojego Projektu. Obsługiwane są pliki MS Word .docx oraz inne Projekty programu Quoll Writer.

By rozpocząć wybierz Importuj Plik/Projekt z menu . Wyświetlone zostanie okienko:

Importowanie z pliku

Gdy importujesz plik MS Word .docx możesz jedynie zapisać go jako Rozdziały lub Obiekty.

Import używa stylu Nagłówek 1 (lub Nagłówek1) by rozpoznać nazwę obiektu. Dodatkowo dla Obiektów należy poprzedzić ich nazwę nazwą kategorii Obiektów i dwukropkiem. Poniżej przykłady tej składni:

  • Postać: Sherlock Holmes
  • Miejsce: ulica Baker Street
  • Przedmiot: Srebrny miecz

Jeśli nie podany jest prefiks <Obiekt>:w tekście Nagłówek 1, to program zakłada podczas importu, że ten tekst oznacza tytuł Rozdziału.

Całość tekstu następująca po linii Nagłówek 1 jest traktowana jako zawartość Rozdziału lub opis Obiektu.

Przykładowy dokument pokazujący importowane style i prefiksy znajdziecie tutaj.

Importowanie z Projektu

Można do swojego zaimportować Rozdziały/Obiekty z innych Projektów. Wybierz opcję Importuj z Projektu. Wyświetlona zostanie lista zawierająca wszystkie twoje Projekty (jeśli chcesz zaimportować inny projekt, musisz najpierw użyć funkcji Wyszukaj Projekty):

Wybieranie, co ma być importowane

Po wybraniu pliku lub Projektu przechodzimy do wyboru elementów, które zostaną zaimportowane. Wyświetlony zostaje podgląd możliwych do zaimportowania elementów. Poniżej przykład:

Wyświetlona jest pierwsza linijka opisu każdego z nich. Zaznacz pola wyboru by oznaczyć te elementy, które chcesz importować. Domyślnie zaznaczone jest wszystko.

Importowanie do nowego Projektu,lub do aktualnie otwartego Projektu

Ostatnim krokiem jest decyzja, jak potraktować zaznaczone elementy. Możesz z nich utworzyć nowy Projekt, albo wstawić je do aktualnie otwartego Projektu. Uwaga: jeśli w istniejącym Projekcie są już Obiekty o nazwach takich, jak importowane to ich pola opis zostaną uzupełnione o importowaną zawartość (zostanie ona dopisana poniżej).

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English