Założenia

Założenia pozwalają ustawiać cele, które chcesz osiągnąć pisząc i ograniczenia dotyczące zarówno wielkości i jakości teksu jak i czasu, który poświęcasz na pisanie.

By je ustawić, wybierz Założenia z menu . Wyświetlony zostanie pasek boczny:

Gdy tylko zostanie osiągnięte jedno z założeń dla Rozdziału, lub założeń czytelności, zostanie wyświetlony link do tego Rozdziałyu kliknij go by wyświetlić okno zbliżone do tego na poniższym przykładzie:

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English