Regulamin Usługi Redaktorów

Poniżej znajduje się regulamin korzystania z Usługi Redaktorów. Być może męczy cię czytanie długich regulaminów, więc przeczytaj chociaż to:

W skrócie...

  • Ja, Gary Bentley zarządzający Usługą, nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, których możesz doznać używając tej usługi. Nie udzielam żadnych gwarancji i korzystasz z Usługi na własne ryzyko.
  • Rozumiesz, że wysyłasz poprzez Usługę kopię swojej pracy do innych ludzi i w ten sposób powierzasz im swoje teksty. Usługa nie może zabezpieczyć cię przed niepowołanym wykorzystaniem twojego tekstu przez innych.
  • Odnoście się do siebie z szacunkiem. Zachowujcie się profesjonalnie i uprzejmie, gdyż zachowania chamskie i agresywne będą powodowały usunięcie z Usługi.
  • Oszukiwanie innych i próby przechytrzenia Usługi oznaczają usunięcie konta z Usługi.
  • Zachowujesz pełne prawa do swoich tekstów i komentarzy.
  • Wszelkie informacje, które przekażesz lub ujawnisz prowadzącemu Usługę, zostaną utajnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest podyktowane prawem.
  • Możesz korzystać z Usługi jeśli pobierasz opłaty za redagowanie. Pamiętaj tylko, by uprzedzić autora o kosztach i szczegółach umowy.
  • W chwili obecnej Usługa jest bezpłatna, ale zastrzegam sobie prawo do zmiany tego stany rzeczy w przyszłości.

Nie biorę na siebie odpowiedzialności

Powiedzmy to sobie jasno. Nie udzielam żadnej gwarancji na używanie Usługi Redaktorów. Jest ona udostępniona (wraz z powiązaną dokumentacją) do użytku bez jakiejkolwiek gwarancji wyrażonej lub dorozumianej, bez żadnych ograniczeń.

Jeśli jesteś autorem, twórcą

Najważniejsze, żebyś wziął pod uwagę, że jeśli jako autor przesyłasz komuś projekt poprzez Usługę, to tak jakbyś dawał mu kopię swojej pracy. Quoll Writer nie zabezpieczy cię przed wykorzystaniem przez inną osobę twojej pracy w sposób, na jaki nie wyrażałeś zgody. Umawiacie się między sobą co do redagowania tekstu i jeżeli nie masz pełnego zaufania do twojego redaktora, nie wysyłaj mu tekstów poprzez Usługę Redaktorów. Warto również przyjmować realistyczne założenia co do zleconej redakcji. Zakładajcie rozsądne terminy i zachowujcie uprzejmość w kontaktach między sobą. Jasno określajcie, na czym ma się (a na czym nie! ) koncentrować redaktor. Pamiętaj, jeśli prosisz kogoś o pomoc, traktuj go z szacunkiem.

Jeśli jesteś redaktorem

Na redaktorze spoczywa wielka odpowiedzialność. Może się zdarzyć, że będziesz redagować pracę, której autor poświęcił całe lata, więc bądź uczciwy, ale zachowaj stosowne wyczucie w swoich ocenach. Postaw się na miejscu autora i pomyśl, jakie sam chciałbyś otrzymywać komentarze. Nie chodzi o brak krytyki, a raczej, by była ona konstruktywna.

Odpłatne usługi redakcyjne

Nie mam nic przeciwko temu, żebyś zarabiał korzystając z Usługi Redaktorów. Nie pobieram za to żadnych opłat. Jednakże zawsze przed podjęciem się redakcji projektu, musisz ustalić z autorem koszta i warunki. Przestrzegaj tej zasady, gdyż jej łamanie spowoduje usunięcie twojego konta z Usługi.

↑ Powrót na górę
Dostępne w języku: English